Urząd Miasta Przasnysz ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel.: 29 756 49 00, fax: 29 756 49 39, email: umprzas@przasnysz.um.gov.pl
URZĄD Kanał RSS
1 2 3 4 5 7
Znajdujesz się w: Strona główna / TURYSTYKA / Zabytki

Zabytki

 

Ratusz

ul. Rynek

Ten klasycystyczny budynek, usytuowany jest pośrodku rynku. Wzniesiony został pod koniec XVIII wieku, a następnie rozbudowany od strony zachodniej po 1920 roku. Dobudowana została parterowa murowana przybudówka na planie litery „U", dzięki której powstał wewnętrzny dziedziniec. Do przybudówki od strony zewnętrznej dostawiono drewniane podcienia, wsparte na drewnianych słupach z zastrzałami. Budynek właściwego ratusza nie uległ jednak przekształceniom.

Budynek ratusza jest świadectwem historii miasta. W kolejnych okresach historii mieściły się w nim m.in. sąd, więzienie, posterunek żandarmerii, szynk, Urząd Stanu Cywilnego i Muzeum Historyczne.

W 2012r. zakończyła się rewaloryzacja ratusza, która pozwoliła przywrócić mu dawną świetność oraz rewitalizacja jego otoczenia co przyczynia się do ożywienia życia kulturalnego centrum miasta.

  ratusz- ratusz_dzien.jpg        ratusz - ratusz_noca.jpg

 

Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

ul. Św. Wojciecha

Jest to budowla późnogotycka, z lat 1474-1485. Na przestrzeni wieków (od XV do XIX w.) ulegał przebudowom i remontom (m.in. w XVI w. dobudowano kaplicę południową). W XVII wieku kościół trzykrotnie niszczyły pożary. W latach 1877-78 przebudowano zakrystię i skarbiec, dobudowano kruchtę do kaplicy południowej, a wnętrze kościoła nakryto pozorną kolebką, w 1983 roku wymieniono więźbę dachową, zaś w 1984 dokonano wymiany drewnianej podłogi na posadzkę z płytek murowanych.

We wnętrzu kościoła warte uwagi są bogato złocony neorokokowy ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica, które pochodzą z czasów rządów parafią ks. Stanisława Czaplińskiego (1877-1914).

W 1550 r. odbył się tu chrzest św. Stanisława Kostki, w tzw. Kaplicy Kostków pochowani zostali rodzice i bracia świętego.

Obok kościoła wznosi się murowana dzwonnica z XV w., podwyższona na przełomie XVI-XVII wieku, która jest rzadkim na Mazowszu przykładem murowanej dzwonnicy gotyckiej całkowicie wolnostojącej.

- farny_kosciol.jpg               - farny_wieza.jpg

 

Zespół Klasztorny Bernardynek

ul. Piłsudskiego

Kościół p.w. św. Klary i Józefa pochodzi z  lat 1609-1616, budowę klasztoru ukończono w 1615 roku. Oba budynki zostały zniszczone przez pożary w 1622 i 1645r., następnie odbudowane w latach 1685 i 1786-9, a odrestaurowane w 1840r. Ponownie zostały uszkodzone w czasie I wojny światowej i odremontowane po 1916. Podczas II wojny światowej zamienione przez Niemców na więzienie, później spichlerz. W latach 80. XX w. dobudowane zostało nowe skrzydło klasztorne.

- klaryski.jpg

 

Zespół Klasztorny Bernardynów

ul. Piłsudskiego

Kościół został wzniesiony dla zakonu Bernardynów, w latach 1585-88 z inicjatywy Pawła Kostki, chorążego ciechanowskiego, kasztelana zakroczymskiego, brata św. Stanisława, który na budowę przeznaczył dobra rodzinne w Rostkowie.

W czasie potopu szwedzkiego kościół został splądrowany. W czasie I wojny światowej zarówno kościół jak i klasztor były wielokrotnie niszczone, a następnie odbudowane od 1916r. Ponownie uszkodzony w czasie ostatnich działań wojennych kiedy to Niemcy zamienili kościół na spichlerz, a budynki klasztorne na szpital i więzienie. Rozebrali oni też zabytkowe ogrodzenie z XVIII w. i kapliczkę-rotundę św. Wawrzyńca z 1615 r. Po wojnie obiekty były wielokrotnie remontowane.

Bernardyni byli obecni w Przasnyszu aż do kasaty zakonu w 1588r, prowadzili cieszącą się renomą szkołę męską, posiadali bogatą bibliotekę. Od 1923 zespół klasztorny jest w posiadaniu pasjonistów, sprowadzonych z Rzymu.

We wnętrzu kościoła po zniszczeniach I wojny światowej zostało zrekonstruowane kolebkowe sklepienie z gwiaździstą siatką żeber. Warte uwagi są gotyckie szczyty nawy i kaplicy ze sterczynami i wimperangami o kolistych przeźroczach. W kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, słynący łaskami, koronowany w 1977r. W pobliżu prezbiterium zwraca uwagę nagrobek Adriana Szumskiego (zm. 1632r.) z wierszowaną inskrypcją, w kruchcie grób o. Bernarda Kryszkiewicza (1915-45), Pasjonisty, kandydata na ołtarze i słynąca łaskami nadnaturalnej wielkości figura Ukrzyżowanego.

Ten wczesnobarokowy zabytek został wpisany na listę Kanonu Krajoznawczego Polski.

- pasjonosci.jpg      - pasjonisci.jpg

 

Przestrzenny Układ Komunikacyjny Mławskiej Kolei Dojazdowej

ul. Leszno

Kolej wąskotorowa została zbudowana w czasie I wojny światowej przez oddziały pruskie. Początkowo kolej łączyła Mławę z Przasnyszem, następnie była sukcesywnie rozbudowywana w stronę Makowa. W okresie międzywojennym zbudowano w Przasnyszu drugą stację i połączono ją z pierwotną linią torowiskiem biegnącym przez stalowy most na Węgierce. Ruch towarowy zawieszono w 1986 roku.

Do rejestru zabytków zostały wpisane drewniany budynek stacyjny z ok. 1925 roku oraz most stalowy na rzece Węgierce.

W okresie letnim uruchamiane są turystyczne przejazdy kolejowe. Przez wyremontowany most od niedawna biegnie ścieżka rowerowa łącząca ulice Makowską i Leszno.

- most_kolejowy.jpg       - most_kolejowy_2.jpg       - most_kolejowy_3.jpg

 

Dom murowany, klasycystyczny

ul. 3 maja

Jest to jeden z najstarszych zachowanych budynków mieszkalnych w Przasnyszu, wzniesiony w 1807r. dla generała pruskiego Rouquette. W okresie międzywojennym mieściło się tu starostwo powiatowe, obecnie siedziba banku Pekao S.A. Obiekt był remontowany w latach 1933-1995 i 2006. Ten klasycystyczny budynek, o dość bogatym detalu architektonicznym, jest wyjątkowym tego typu obiektem na terenie miasta.

- pko_sa.jpg

 

Zespół dawnej Szkoły Rolniczej

ul. Ruda

Dawna szkoła rolnicza, położona w parku krajobrazowym, pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Budynek jest przykładem architektury funkcjonalnej powstałej w okresie międzywojennym, a odwołującej się w swej formie do barokowej architektury pałacowej z charakterystycznym planem budynku opartym na literze „U" połączonym z ogrodem i założeniem parkowym. Obecnie Dom Opieki Społecznej.

 

Park miejski

ul. Św. St. Kostki/Zawodzie/3 maja

Park miejski założony w I połowie XIX wieku to dawny ogród spacerowy. Od strony ulicy Zawodzie płynie rzeka Węgierka, na której znajduje się wyspa. Występują tu pomniki przyrody - 6 dębów liczących po około 300 lat. 

    - pomnik_100_lecia_w_parku.jpg

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Świerczewo

Budynek z początku XX wieku jest świadectwem obecności w Przasnyszu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo i prowadzonej przez nie działalności. Modernizacja obiektu i jego rozbudowa zatarły jednak jego pierwotny charakter.

- dps_swierczewo.jpg

 

Dom Sportu

ul. 3 maja

Budynek został wzniesiony w latach 30-tych XX wieku. Przedstawia wartość artystyczną i naukową stanowiąc obiekt o wyjątkowym charakterze w krajobrazie miasta zarówno ze względu na pełnioną funkcję, determinującą jego duży gabaryt jak i nawiązanie do architektury neoklasycystycznej. Obecnie mieści się tu Dom Kultury.

- mdk.jpg

 

Budynki zespołu koszarowego jednostki wojskowej (budynki nr 3, 5, 6, 7 i 10)

ul. Makowska

Budynki stanowią element powstałych na początku XX w. Koszar carskich, które przez dziesięciolecia stanowiły miejsce stacjonowania zaborczych wojsk. Po roku 1915 w miejsce Rosjan pojawili się w nich Niemcy, którzy 11.XI.1918 zostali wyparci przez żołnierzy z Polskiej Organizacji Wojskowej. W okresie II wojny światowej obiekty koszarowe znów zajęte były przez wojska niemieckie, by ostatecznie przejść w posiadanie Wojska Polskiego i pełnić rolę Szkoły Podchorążych Wojsk Radiolokacyjnych. Wszystkie budynki zespołu są jednorodne pod względem stylowym i architektonicznym stanowiąc przykład architektury eklektycznej z bogatym wykorzystaniem form neoklasycystycznych. Zastosowanie przy budowie czerwonej cegły oraz oszczędnej dekoracji architektonicznej sprawiają, iż budynki te są przykładem budownictwa typowego dla wojskowej architektury carskiej tamtego okresu.

 

Warte zobaczenia są także:

 • Budynek Liceum Ogólnokształcącego, zbudowany w latach 1918 - 1923,
 • Pomnik (płyta z piaskowca) wzniesiony w 1966 r.  ku czci rozstrzelanych zakładników, mieszkańców powiatu przasnyskiego - ul. Zawodzie,
 • Pomnik Niepodległości odsłonięty w 2008 roku - obok Miejskiego Domu Kultury,
 • Miejsca pamięci zlokalizowane na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Ostrołęckiej:
  - Grób Nieznanego Żołnierza - pomnik odsłonięty w 1945 r.,
  - Grób Polaków rozstrzelanych w latach 1939-1944  (z 1948 r.),
  - Grób Rozstrzelanych Przasnyszan w Jabłonkach Starych k/Ostródy  (z 1948 r.),
  - Grób symboliczny 35 więźniów politycznych zamordowanych w obozach koncentracyjnych  (z 1948 r.),
  - Grób rozstrzelanych zakładników na grzebowisku końskim w Przasnyszu 17 czerwca 1942 r.  (z 1948 r.),

 

Urząd Miasta Przasnysz, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckietel.: 29 756 49 00, fax: 29 756 49 39, email: umprzas@przasnysz.um.gov.pl, http://www.przasnysz.um.gov.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x